Dekarstwo, dachy z membrany  PVC- Antmex Bielsko-Biała

Wykonanie pokrycia dachowego Salonu Hyundai

20160427_115731 (Copy)

W Opolu wykonaliśmy budowę konstrukcji dachowej wraz z pokryciem blachą na nowobudowanym salonie Hyundai.